3 พฤษภาคม 2562 งดใช้โฟม–ถุงพลาสติก อุทยานแห่งชาติ

ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/370300?cx_testId=0&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s

เวลานี้ประชาชนคนไทยนิยมไปท่องเที่ยวทัศนาจรพักผ่อนในเขตอุทยานแห่งชาติมากขึ้น ทั้งชายหาดท้องทะเลและป่าเขาลำเนาไพร ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ เมื่อมีผู้คนไปมากก็มีปัญหาตามมาคือ การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ซึ่งจะต้องดูแลจัดระเบียบกันเป็นพิเศษ โอกาสนี้ขอสนับสนุนมาตรการนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่มีแผนการขอความร่วมมืองดและลดการใช้โฟมบรรจุอาหารและถุงพลาสติกอ๊อด เทอร์โบ’ ยกย่องนโยบายของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา–สตูล ซึ่งเตรียม ‘ปิ่นโต’ บริการให้ยืมฟรี และขอให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งนำ ‘ตะรุเตาโมเดล’ นี้ไปใช้ ซึ่งมีการแจ้งประกาศสรุปได้ว่าหลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กำหนดมาตรการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา อุทยานแห่งชาติตะรุเตาได้รณรงค์และขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตอุทยานอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันลดใช้ภาชนะที่ทำจากโฟมและพลาสติก โดยอุทยานได้จัดเตรียมปิ่นโตให้บริการแก่นักท่องเที่ยวยืมใช้เพื่อใส่อาหารขณะท่องเที่ยวในเขตอุทยาน หากนักท่องเที่ยวประสงค์นำปิ่นโตมาเอง ทางอุทยานมีความยินดีเป็นอย่างมากกับการมีส่วนร่วมลดถุงพลาสติกและโฟม นี่คือการทำงานเป็นแบบอย่างที่ดีและขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือด้วย